Proces verbal de receptie lucrari

1. Serveste ca:

– document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate;

– document de consemnare a stadiului in care se afla obiectivul de investitii;

– document de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii;

– document de aprobare a receptiei (cod 14-2-5);

– document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);

– document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);

– document de punere in functiune a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/b).

2. Se intocmeste in trei exemplare, la data punerii in functiune a mijlocului fix, astfel:

– procesul-verbal de receptie (cod 14-2-5) se intocmeste pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor;

– procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei;

– procesul-verbal de punere in functiune (cod 14-2-5/b) se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.

Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din: presedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie.

3. Circula:

– la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3);

– la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2);

– la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea si inregistrarea procesului-verbal de receptie (exemplarele 2 si 3).

4. Se arhiveaza:

La furnizor (antreprenor):

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 si 3).

La beneficiar:

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Vezi mai jos cum arata un proces verbal de receptie:

Exemplu Proces verbal de receptie lucrari

            PROCES VERBAL DE RECEPTIE

 

 

Privind lucrarea: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

S-au receptionat, conform contractului _____________________________, astazi , in data de

____/_______________________, urmatoarele :

  1. ____________________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________________
  3. ____________________________________________________________________

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ___/___/______  – ___/___/_____, fiind formata din :

  1. ____________________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________________
  3. ____________________________________________________________________

 

Prezentul proces-verbal, continand ________file si __________ anexe numerotate, cu un total de ________ file, a fost incheiat astazi ___/___/______ . la ………….……………………………in .….. exemplare.

 

Comisia de receptie            

Presedinte :                                                               Specialist :

___________________________                             ___________________________

___________________________

___________________________

 

 

 


DOWNLOAD

Comentarii