Contract de imprumut si garantie

Contractul de imprumut este acel contract, prin care o persoană, numita imprumutător, acorda cu titlu de imprumut unei alte persoane – imprumutat, o suma de bani pana la un anumit termen, stabilit de comun.
Imprumutul se poate restitui fie in rate, fie integral, dupa invoiala partilor.
In vederea garantarii restituirii împrumutului pot fi aduse în garanție bunuri imobile sau bunuri mobile, contractul de imprumut reprezentand titlu executoriu in conformitate cu dispozitiile art. 101 din Legea 36/1995, putând fi pus în executare fara nici o somatie, punere in intarziere sau orice altă formalitate legala.

 

Exemplu Contract de imprumut si garantie

CONTRACT DE IMPRUMUT SI GARANTIE

1. PARTILE:

Subsemnatii: 1. Imprumutator ………………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in …………………..,si 2. Imprumutatul ………………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ……………………. Astazi ……………….. a intervenit prezentul contract de imprumut si garantie.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT

In baza acestui contract, imprumutatorul: – vinde pe credit imprumutatului urmatoarele bunuri: …………………………………………………………………………………. sau – imprumuta (sau acorda credit) imprumutatului suma de …………………………………………………. lei, in urmatoarele conditii: …………………………………………………………………………………………

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE GARANTIE

Imprumutatul garanteaza plata datoriei fata de imprumutator, cu o rata a dobanzii de …………. lunar/ anual. Imprumutatul se obliga sa respecte conditiile stabilite mai sus si, in caz contrar, garanteaza executarea cu urmatorul/sau urmatoarele bunuri: ………………………………………………………….
al carui/caror proprietar devine imprumutatorul sub conditia suspensiva.

4. LOCALIZAREA BUNULUI

Imprumutatorul va pastra garantia la adresa/sediul din strada ……………………………………………………………………………………….. Imprumutatorul va notifica imprumutatului in termen de 3 zile lucratoare intentia de a schimba localizarea garantiei.

5. VANZAREA GARANTIEI

Imprumutatorul nu va vinde, oferi spre vanzare sau transmite in orice alt mod garantia, fara acordul scris prealabil al imprumutatului.

6. INTRETINEREA GARANTIEI Imprumutatorul va intretine garantia si o va pastra in bune conditii. El nu va folosi sau permite folosirea garantiei de catre o alta persoana.

7. INCALCAREA CONTRACTULUI

Imprumutatul incalca acest contract daca: a. nu face plata (platile) ceruta(e) de acest contract, sau b. face declaratii false catre imprumutator, sau c. incalca obligatiile sale de imprumutat, sau d. imprumutatul moare sau devine insolvabil.

8. EFECTELE INCALCARII CONTRACTULUI

Daca imprumutatul incalca prezentul contract, imprumutatorul devine proprietarul garantiei si poate declara scadenta intreaga datorie a imprumutatului. Imprumutatorul poate intreprinde orice actiune legala in scopul recuperarii sumei imprumutate, inclusiv vanzarea garantiei la un pret care este rezonabil si se apropie de valoarea ei pe piata.

9. INCETAREA CONTRACTULUI Acest contract va inceta in momentul in care imprumutatul plateste in intregime imprumutul iar imprumutatorul restituie garantia catre imprumutat.

10. NOTIFICARI

Orice notificare in baza prezentului contract trebuie sa fie facuta in scris si sa fie inmanata personal partii notificate la urmatoarele adrese: ……………………………………………………….………………… (numele, firma si adresa imprumutatului) …………………………………………………………………………. (numele, firma si adresa imprumutatorului). Dupa cum este probat prin semnaturile de mai jos, acest contract a fost incheiat astazi …………….

Imprumutator …………………………………. Imprumutat ……………………………..

 


DOWNLOAD

Comentarii