Procura din Spania catre Romania

Conform datelor oficiale, sunt mai mult de un million de cetateni romani care traiesc in Spania. Astfel, sunt foarte multe cazurile in care este nevoie de o procura notariala din Spania catre Romania.
Romanii din Spania au bunuri in Romania (case, apartamente, masini) si au nevoie ca cineva din tara sa poata semna in locul lor.
Fie ca doresc sa inchirieze un apartament detinut in Romania, fie ca vor sa vanda un bun prin contract, fie ca vor sa aiba relatii contractuale commerciale, o procura notariala este necesara.

 

Sunt in Spania si vreau sa trimit o procura notariala in Romania?

Ca sa obtii o procura notariala pe teritoriul Spaniei valabila si recunoscuta in Romania, recomandarea noastra este sa te adresezi Ambasadei sau Consulatului Romaniei in Spania, pentru ca doar acestea realizeaza procuri sau diverse declaratii care respecta aceleasi reguli ca birourile de notari existente in Romania.
Sfat ! In cazul in care ai nevoie ca procura sa aiba un anumit format, poti apela la persoana catre care emiti procura sa consulte un cabinet notarial din Romania care sa ii ofere modelul de procura. Apoi, Ambasada va putea edita modelul respectiv respectand propriile norme.

 

Cat costa o procura din Spania catre Romania

Conform Ministerului Afacerilor Externe, la data redactarii acestui articol, taxele pentru emiterea oricaror acte notariale la Ambasada Romaniei in Spania au fost eliminate de la 1 februarie 2017.
Astfel realizarea unei procuri notariale in Spania este GRATUITA.

 

Exemplu Procura din Spania catre Romania

Anexa Nr……
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul …..
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
PROCURĂ GENERALĂ

Subsemnatul/a_________________________________________________, născut/ă la data de______________, în__________________________________, cu domiciliul în______________________________________________________, identificat prin ______________________________________________________, având codul numeric personal__________________________________________, împuternicesc pe____________________________________________________, născut/ă la data de_________________, în _______________________________, domiciliat/ă în _______________________________________________________, identificat/ă prin _____________________________________________________, având codul numeric personal__________________________________________, să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, precum şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu *_________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă. Redactată astăzi___________________, la Ambasada/Consulatul General al României la _________________________, în ______exemplare, din care _____exemplare s-au eliberat părţilor. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura_______________________

Urmează încheierea de autentificare pe verso.

*Se va trece motivul pentru care se dă procura

 

 

Informatii Utile despre Consulatul Romaniei din Spania si Ambasada

Conform MAE consulatele Romaniei in Spania isi desfasoara activitatea doar pe baza de programare prealabila pe site-ul www.econsulat.ro. Vei intra pe site, completezi formularul cu serviciul cerut si cu datele de identificare si te prezinti la consulat/ambasada la data programata.


DOWNLOAD

Comentarii