Procura din Italia catre Romania

Cei mai multi romani plecati din Tara se afla in Italia. Conform datelor oficiale, in Italia sunt peste un million de romani. Astfel, in mod constant nevoie de o procura notariala din Italia catre Romania. sau de diverse declaratii notariale
Si romanii din Italia au bunuri in Romania (case, apartamente, masini) si au nevoie ca cineva din tara sa poata semna in locul lor. Cele mai dese solicitari de procuri din Italia sunt pentru :
– reprezentarea unui roman din Italia pentru inchirierea unui apartament in Romania
– vanzarea unei masini
– vanzarea unui apartament in Romania
– procura pentru copil minor in Italia
– procura notariale de imputernicire

Sunt in Italia si vreau sa trimit o procura notariala in Romania?

Ca sa primesti o procura notariala pe teritoriul Italiei recunoscuta in Romania, recomandarea noastra este sa te adresezi Ambasadei sau Consulatului Romaniei in Italia, pentru ca doar acestea realizeaza procuri sau diverse declaratii care respecta reguli similare ca birourile de notari existente in Romania.

 

Cat costa o procura din Italia catre Romania

Conform Ministerului Afacerilor Externe, la data redactarii acestui articol, serviciile notariale din Italia sunt scutite de taxe, deci gratuite, dar se percepe o taxa de 3 EUR care reprezinta taxa de inregistrare in Registrul Notarial Specific
Tot conform MAE, persoanelor din Italia care detin un document de calatorie romanesc valabil li se face autentificarea înscrisurilor în cursul zilei în care se prezintă la Ambasada Romaniei in Italia cu:
– documentul de calatorie romanesc valabil;
– datele persoanei împuternicite:.

 

Exemplu Procura din Italia catre Romania

Anexa Nr……
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul …..
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
PROCURĂ GENERALĂ

Subsemnatul/a_________________________________________________, născut/ă la data de______________, în__________________________________, cu domiciliul în______________________________________________________, identificat prin ______________________________________________________, având codul numeric personal__________________________________________, împuternicesc pe____________________________________________________, născut/ă la data de_________________, în _______________________________, domiciliat/ă în _______________________________________________________, identificat/ă prin _____________________________________________________, având codul numeric personal__________________________________________, să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, precum şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu *_________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă. Redactată astăzi___________________, la Ambasada/Consulatul General al României la _________________________, în ______exemplare, din care _____exemplare s-au eliberat părţilor. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura_______________________

Urmează încheierea de autentificare pe verso.

*Se va trece motivul pentru care se dă procura

 

 

Informatii Utile despre Consulatul Romaniei din Italia si Ambasada

Conform MAE consulatele Romaniei in Italia isi desfasoara activitatea doar pe baza de programare prealabila pe site-ul www.econsulat.ro. Vei intra pe site, completezi formularul cu serviciul cerut si cu datele de identificare si te prezinti la consulat/ambasada la data programata.


DOWNLOAD

Comentarii