Procura judiciara

In cazul in care un cetatean roman aflat pe teritoriul altei tari are in rol un proces judiciar in curs, acesta poate sa intocmeasca o procura judiciara prin care va denumi o persoana aflata in Romania “mandatar” si care va avea dreptul de a semna toate actele din dosarul judiciar, semnatura acestuia fiind opozabila cu cea a titularului.

Actul va fi completat de catre titular si va fi adresat ambasadei sau consulatului tarii de origine, in tara in care titularul se afla.

Vezi mai jos cum arata o procura judiciara:

Exemplu Procura judiciara

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286

Anexa Nr.25

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ JUDICIARĂ

 

Subsemnatul/a______________________________________________, născut/ă

la data de___________, în____________________________________________,

cu domiciliul în______________________________________________________,

identificat prin ______________________________________________________,

având codul numeric personal__________________________________________,

împuternicesc pe____________________________________________________,

născut/ă la data de_________________, în _______________________________,

domiciliat/ă în _______________________________________________________,

identificat/ă prin _____________________________________________________,

pentru a mă reprezenta cu puteri depline la ________________________(instanţa),

în cauză având ca obiect____________________, înregistrată pe rol la _________

____________________, dosar nr. _________/________.

Mandatarul meu va intenta acţiunea şi o va semna, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va putea realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea declara şi va putea renunţa la orice cale de atac, mă va reprezenta la toate instanţele care vor judeca această cauză atât la fond, cât şi în căi de atac, ordinare sau extraordinare, va putea face încasări şi plăţi, va putea solicita investirea titlului cu formulă executorie şi îl va ridica, va întreprinde măsuri de punere a acestuia în executare, îşi va putea substitui alţi mandatari, va putea angaja avocaţi.

Pe scurt, va putea face tot ceea ce aş putea face şi eu pentru realizarea acestui mandat, fără ca nimeni să poată să-i opună vreo limitare, impreciziune ori imperfecţiune a mandatului.

Pentru realizarea acestui mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului.

Redactată astăzi___________________, la Ambasada/Consulatul General al României la _________________________, în ______exemplare, din care _____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

 

 

Semnătura_______________________

Urmează încheierea de autentificare pe verso.


DOWNLOAD

Comentarii