Model procura imputernicire


Nu de putine ori esti pus in situatia de a avea nevoie de altcineva sa iti ridice documente, acte sau sa faca actiuni in numele tau.
In acest caz aveti nevoie de o imputernicire pentru persoana care savarseste o actiune in numele vostru.

 

Cum se face o imputernicire?

Vezi model de procura imputernicire. Procura speciala.

 

Exemplu Model procura imputernicire

Procura speciala

Subsemnatul ______________________ , domiciliat in ___________________________ identificat cu ______ seria _______ nr.____________, eliberat de ___________________ împuternicesc prin prezenta pe ___________________ domiciliat in __________________ __________________, pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata ______________________in vederea _______________________________

In baza prezentei imputerniciri, imputernicitul meu se va prezenta la __________________, __________________, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________, va putea face cereri si va putea da declaratii, semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Redactat si procesat de _______________________azi_____________in _______exemplare la………………………………………

MANDANT________________________ MANDATAR________________

Legitimat cu:_______________________ Legitimat cu:_________________

Semnatura:_______________                          Semnatura______________DOWNLOAD

Comentarii