Contract mobila la comanda

Pe aceasta pagina iti propunem un model de contract de prestari servicii – executie mobiier la comanda.

Vezi model contract mobila la comanda

 

Exemplu Contract mobila la comanda

CONTRACT  DE  EXECUTIE  MOBILIER
Nr.  ________ din  data de: ________________

 

 

 • PARTI CONTRACTANTE

 

EXECUTANTSC FIRMA MEA SRL. cu sediul  …………………………., inregistrata la Registrul  Comertului cu nr. ……………..,  cod fiscal: ……………,  cont: ……………la banca ………., reprezentata legal de ………….., in calitate de ……….

si

BENEFICIAR:
Persoana fizica                   Persoana juridica

 

Nume, Prenume/ Denumire persoana juridica ____________________________________________________,

Adresa: Str._____________________________, Nr._________, Bl.________, Sc._____, Et._____,  Ap._____,

Localitatea:____________________, Judet/Sector______________ E-mail____________________________,  Mobil_______________________

Act de identitate (pers. fiz.): BI/CI/Pasaport seria_____ , nr_____________ CNP________________________

 

Numar de Ordine la Registrul Comertului J____/_________/________C.U.I.___________________________

Cont bancar (pers. jur.): ___________________________________, Banca____________________________, Imputernicit: Nume ___________________________________________BI/CI seria______, nr_____________

 

Adresa de livrare (nu se completeaza daca este aceeasi cu adresa de mai sus):

Str._________________________________________, Nr.____, Bl.____, Sc.____, Et._____,  Ap.______

Localitatea: _______________________________, Judet/Sector: ________,  Mobil: _____________________

 

 • OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Confectionarea la comanda beneficiarului a mobilierului in cantitatile si la preturile prevazute in anexa si/sau facturile ce fac parte integranta din prezentul contract.

 

 • OBLIGATIILE PARTILOR

 

 • Executantul are obligatia de a preda si monta mobilierul la data stabilita de comun acord cu beneficiarul. Modificarile acceptate de la aceasta data sunt de 72 ore (3 zile lucratoare).  Data aproximativa a montajului este: ______________
 • Executantul intocmeste documentele de expeditie precum si celelalte acte de insotire a marfii conform legislatiei in vigoare.
 • Beneficiarul este obligat sa asigure toate conditiile (front de lucru) pentru inceperea montajului la data convenita de comun acord.
 • Mobilierul ramane proprietatea S.C. FIRMA MEA S.R.L. pana la achitarea integrala a obligatiilor financiare a beneficiarului.
 • Executantul poate ridica in orice moment mobilierul de la locul de montaj chiar si dupa ce aceasta a fost montat, in cazul in care beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile de plata conform acestui contract. Beneficiarul se obliga de a nu impiedica in nici un fel aceasta actiune. In acest caz avansul se considera despagubire si nu va fi inapoiat sub nici o forma.
 • In cazul in care Beneficiarul anuleaza comanda dupa realizarea masuratorilor, dar inainte de lansarea in executie, se va retine suma de 50 lei reprezentand taxa de deplasare si asistenta masuratori.
 • In cazul in care Beneficiarul doreste sa renunte la comanda dupa lansarea in executie a acesteia este obligat sa plateasca suma echivalenta pentru materialele achizitionate si prelucrate pana in acel moment cat si suma derivata din timp lucru/om/unitate consumat.

 

 • MODALITATI DE PLATA

 

1)         Pretul negociat intre parti este franco beneficiar.

2)         Odata semnat PROCESUL VERBAL  DE  PREDARE-PRIMIRE beneficiarul va achita diferenta pana la confluenta valorii totale a lucrarii la receptia comenzii.

3)         Beneficiarul va achita un avans in valoare de 50% din valoarea lucrarii, restul urmand a fi achitat la receptia lucrarii conform punctului 4.7 din prezentul inscris.

4)         Diferenta de plata se va achita echipei de montaj imediat dupa ce lucrarea a fost finalizata, beneficiarul primind atat factura de lichidare cat si o copie dupa procesul verbal de PREDARE-PRIMIRE.

5)         Prin semnarea procesului verbal de receptie se atesta faptul ca S.C. FIRMA MEA SRL si-a indeplinit obligatiile contractuale.

6)         Valoarea lucrarii este de __________ lei, din care avans ___________ lei (TVA inclus). Aceasta valoare este rezultata din masuratorile clientului si va fi reactualizata dupa finalizarea masuratorilor de catre Executant (va fi consemnata la punctul 4.7 din acest articol). Clientul va fi anuntat telefonic/email/fax de acesta modificare.

7)         Valoarea finala a contractului este de _________ lei, din care avans ___________ lei (TVA  inclus).

8)         Toate platile se vor efectua in lei. Beneficiarul accepta faptul ca valoara specificata la punctul 4.6 este aproximativa, bazandu-se pe masuratorile proprii si ca dupa efectuarea masuratorilor de catre executant aceasta va suferi modificari si va fi specificat la punctul 4.7. Suma specificata este noua valoare de contract.

9)         Plata se va face prin: numerar, CEC, Ordin de plata (validat de banca beneficiarului)  sau prin orice alt document agreat de banca executantului.

10)       In cazul in care beneficiarul intarzie plata va fi obligat la penalitati de 0.2%/zi din valoarea comenzii.

11)       In cazul in care executantul intarzie livrarea produselor fata de data stabilita,   acesta se obliga la plata penalitatilor de 0.2%/zi din valoarea comenzii.

 

 • GARANTIA PRODUSELOR

 

Executantul asigura garantia tehnica pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract prin certificate de garantie. Garantia produselor este de 24 luni din momentul achizitionarii. S.C. FIRMA MEA SRL garanteaza calitatea produselor timp de doi ani, conform garantiei, in conditiile normale de exploatare, obligandu-se ca in cadrul termenului de garantie, sa remedieze eventualele defecte de calitate, cu exceptia celor care se datoreaza culpei Beneficiarului.

 

 

 

 • ACCEPTAREA PRODUSELOR

 

 • Beneficiarul efectueaza receptia produselor la livrarea si montajul acestora.
 • Odata produsele acceptate beneficiarul nu poate revoca acceptarea lor la o data ulterioara.
 • Eventualele lucrari de reparatii ale zidurilor, zugraveli, etc. – in zona afectata de montajul mobillierului cad exclusiv in sarcina beneficiarului. Executantul nu poate fi facut vinovat daca in urma lucrarii de montaj o parte din zidarie sau tencuiala cade, beneficiarul acceptand acest risc.

 

 

 • INCETAREA CONTRACTULUI

 

Prezentul contract inceteaza de drept fara a fi necesara interventia oricarei instante judecatoresti in cazul in care oricare din parti :

 • Nu isi executa o obligatie considerata esentiala (spre exemplu: obligatia beneficiarului de a plati in termen);
 • Este declarata in incapacitate de plata, faliment sau se declanseaza procedura de lichidare;
 • Prevederile acestui contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

 

 • PREVEDERI FINALE

 

 • Prezentul contract este singurul instrument probat pentru solutionarea eventualelor litigii.
 • Ambele parti au obligatia reciproca de a-si comunica orice modificare juridica.
 • Prezentul contract constituie titlu executoriu, fara somatie si da dreptul executantului sa urmareasca nelimitat beneficiarul pentru acoperirea oricaror daune.
 • Litigiile aparute intre parti si nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instanta judecatoreasca in raza careia isi desfasoara activitatea executantul.
 • Schita aferenta produsului se regaseste ca fiind anexa 1, aceasta fiind dovada a dimensiunilor si modelului dorit.

 

 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si insotit de anexele tehnice care fac parte din acest contract. Daca anexele tehnice lipsesc in momentul semnarii contractului, beneficiarul le va primi pe email, urmand sa isi dea acordul pentru inceperea productiei.

 

Denumire Produs Cantitate Pret

EXECUTANT                                                                                                                                        BENEFICIAR

SURSA CONTRACT: MobiliCASA.ro

Vezi alte modele de contracte pe pagina de Contracte


DOWNLOAD

Comentarii