Model Contract Barter

Ce este un contract de tip barter?

Un contract de tip barter are la baza schimbul de servicii sau produse intre 2 persoane juridice.
Un astfel de contract nu presupune o facturare si in acest caz nu are loc un transfer valutar.
In cadrul unui barter ambele parti pot avea in acelesi timp calitate de beneficiar si prestator.

 

Model contract de tip barter:

Exemplu Model Contract Barter

I. Partile contractante

SC ……………………………. cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. ………….. judet ………………. oras/sector ……………………….. înmatriculată în Registrul comerţului ……… sub nr. ……….. având contul bancar  nr. ………………… deschis la Banca ……………….. reprezentată legal prin ……………………. in calitate de …………………    si SC ……………..Y…………….. cu sediul social în ……………….. str. …………….. nr. ………….. judeţul/sector al municipiului Bucureşti ………………. înmatriculată în Registrul comerţului ……… sub nr. ……. având contul de virament nr. ………….. deschis la Banca ………………….. reprezentată legal prin ……………………..

II. Obiectul Contractului

Prin prezentul contract S.C. “X” acordă ……………………………………………………………………………………………………………..  ……………………….în schimbul a …………………………………. …………………………………………………………………………………………………………oferit de S.C. “Y”.

 

III. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ………. şi intră în vigoare la data semnării lui.

 

IV. Obligatii societate X

S.C. “X” se obligă sa  …………………………………………………………………………………….

V.  Obligatii societate Y

S.C. “Y” se obligă să ……………………………………………………………………………………………

VI. DISPOZIŢII FINALE

Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante.Prezentul contract a fost încheiat în …………… în …… exemplare, cu aceeaşi putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 

S.C. “Y”………,                           S.C. “X”……..,


DOWNLOAD

Comentarii