Cerere de chemare in garantie

Vezi mai jos cum arata o cerere de chemare in garantie

Exemplu Cerere de chemare in garantie

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul ………………., domiciliat in ………………..,str……….,nr…..

Chem in garantie pe ………………., domiciliat in……..str…… nr…. ,in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr. …….., cu termen de judecata la data de …………. al acestei instante, in care am calitatea de ……………………….., pentru ca, in cazul in care se va admite cererea reclamantului, cel chemat in garantie sa fie obligat sa ma despagubeasca cu suma de ………….. .lei si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, …………………………………. .

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.60 – art.63 C.proc.civ.

Dovada actiunii inteleg sa o fac cu ………………………………………….. .

Depun prezenta in …. exemplare: unul pentru instanta, iar celelalte pentru a fi comunicate partilor din proces.

Anexez chitanta nr. …….. din ……….. in valoare de ………… lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.

 
Data ……………..

Semnatura ……………

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

 

Vezi alte modele de cereri pe pagina de Cereri


DOWNLOAD

Comentarii