Model adeverinta de somaj

Adeverinta de somaj conform noului Cod al muncii din 2011

Conform codului muncii din 2011 angajatorul are obligatia emiterii unei adeverinte in momentul unei solicitari a salariatului.

Documentul eliberat de catre angajator trebuie sa ateste activitatea desfasurata de catre salariat, durata si vechimea in munca.

Documentul trebuie eliberat in temeiul art. 34 alin. (5) din Legea 53/2003 din Codul muncii.

Cum se completeaza o adeverinta de somaj

Modele-documente.info iti prezinta cum se completeaza o adeverinta pentru somaj.
Adeverinta este necesara in vederea obtinerii somajului.

Aveti mai jos un model tipizat pentru completarea unei adeverinte de somaj.

Model adeverinta pentru somaj:

Exemplu Model adeverinta de somaj


ADEVERINTA
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire/Nume ……………………………………
Codul unic de Inregistrare/Codul fiscal ……………….
Cod CAEN ……………………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………..
Telefon/Fax …………………………………………………..
E-mail/Site ………………………………………
B. Date privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj:
B.1. Pentru doamna/domnul ……………………………………………………, CNP …………………………………, care se legitimeaza cu BI/CI/Adeverinta seria …… numarul ………………, salariata/salariat din data de ………………, pana la data de …………………, in calitatea noastra de angajator, am retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand contributia individuala in cota prevazuta de lege si contributia datorata de angajator, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Luna si anul Baza de calcul (BC) Suma reprezentand contributia individuala Documentul prin care se atesta indeplinirea obligatiei de plata a contributiei, numarul si data acestuia Suma reprezentand contributia datorata de angajator Document prin care se atesta indeplinirea obligatiei de plata a contributiei, numarul si data acestuia Numarul de inregistrare a declaratiei lunare privind contributiile sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate validata

1

2

3

4

5

6

…………….

12

 

NOTE:
Se completeaza descrescator pentru maximum 12 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand contributiile prevazute de lege.
BC – baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala in cota prevazuta de lege, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana 4 se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta de lege asupra bazei de calcul prevazute la coloana 3.
Coloana 6 se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei contributiei datorate de angajator, prevazuta de lege, asupra sumei reprezentand baza de calcul, a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana respectiva.
Pentru lunile pentru care angajatorul a incasat de la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti diferenta dintre drepturile banesti cuvenite potrivit legii ca urmare a conventiei incheiate si suma reprezentand contributia datorata de angajator, coloana 7 se completeaza cu numarul si data conventiei incheiate.

B.2. In calitatea noastra de angajator (Se completeaza varianta corespunzatoare.):
– nu inregistram debite la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
– pentru perioada ………………………… nu s-a retinut si virat contributia individuala in suma totala de ………………….. si platit contributia datorata de angajator in suma de ………………….;
– ne regasim in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv …………………… perioada ……………….
C. Date privind raporturile de munca sau de serviciu ale salariatului:
Actul in baza caruia a fost incadrat in munca, numar si data ……………………………………………………………………………..
Data angajarii …………………………………
Data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ……………………………………………………………………………………….
Temeiul legal al incetarii raporturilor de munca sau de serviciu (articolul si actul normativ) ………………………………………….
Perioade pentru care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate:
Data de suspendare ……………….. data de incetare a suspendarii …………… motivul suspendarii …………………
Sub sanctiunile aplicate potrivit legii penale falsului in declaratii, declar ca am examinat intregul continut al prezentei adeverinte si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
Administrator/Director/Reprezentant legal,
Numele, prenumele si functia,
(in clar)
…………………
Compartimentul……………….
Numele, prenumele si functia
(in clar)
……………………


DOWNLOAD

Comentarii