Model Adeverinta de venit

Mai jos in pagina regasiti un model adeverinta de venit folosit in companiile din Romania:

 

Exemplu Model Adeverinta de venit


…………………………………….SRL / SC

Sediu:……………………………………….
CF:…………………………………………..
Inmatriculata sub nr. ……………./…………/……..
NR……………..
ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca dl/dna  ……………………………………………………………….. , posesor al CI seria……. , nr. ……. , este angajat al unitatii noastre pe durata determinata/nedeterminata de la data de ……………………… ocupand functia de ………………………………………………………… cu un salariu brut  de………….. lei si un salariu net de ……..
Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi la …………………………………………………………………. …………………………………………………….. .
Data                                                                               Sef birou resurse umane / Administrator

 


DOWNLOAD

Comentarii