Declaratia 600 – cine o depune si unde?

Declaratia 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii OPANAF a nascut multe controverse in lumea contribuabililor. Existenta inca din anul 2015, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18/12/2015, aceasta se adreseaza persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente.

“Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri în afara de salarii (cum sunt activitati independente (PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse) vor avea obligatia de a declara si plati cel putin contributia de asigurari de sanatate (CASS) daca au depasit in anul anterior plafonul de 12 salarii minime. Totusi, stabilirea plafonului este simpla doar in aparenta”, a declarat Radu Derscariu pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, calculul nu ia in considerare salariile, deoarece acestea nu mai reprezinta un criteriu pentru obligatiile care fac referire la contributiile sociale, asa cum era pana acum.
In trecut, pentru anumite venituri, asa cum sunt cele provenite din dividente, nu se datorau contributii la sanatate daca persoana care beneficia de ele era salariata. In cazul activitatilor independente, plafonul se stabileste prin scaderea cheltuielilor deductibile din venitul brut.

Cine trebuie sa depuna Declaratia 600?

Declaratia 600 se completeaza si se depune de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

 • Titularii unei intreprinderi individuale;
 • Membrii care apartin de o intreprindere individuala;
 • Persoanele fizice autorizate care desfasoara diferite activitati economice;
 • Liber profesionistii care realizeaza venituri din profesiile lor;
 • Persoanele care realizeaza venituri din drepturile pe proprietate intelectuala. In acest caz, impozitul pe venit este determinat de catre datele din evidenta contabila, in partida simpla.
 • Persoanele care au realizat venituri din dividende

Aceasta declaratie se depune anual de catre fiecare contribuabil din cei enumerati mai sus, pana la data de 31 Ianuarie. Aceasta data se adreseaza inclusiv anului in curs, conform OPANAF nr. 874/2012.

In Declaratia 600 se declara:

 1. Venitul realizat in anul precedent, care ramane dupa ce ati scazut din venitul brut cheltuielile aferente desfasurarii activitatii pe care ati facut-o, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportate la numarul lunilor de activitate.
 2. Venitul lunar estimat a se realiza care depaseste 35% din castigul salarial mediu brut.
 3. Valoarea lunara a normelor de venit obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute de lege care depaseste 35% din salariul mediu brut.

Toate acestea se aplica in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit sau care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real.

Nu se depune Declaratia 600 de catre persoanele care:

 • Au venituri din salarii sau asimilate salariilor;
 • Au venituri sub forma de indemnizatii de somaj si pensii;
 • Au venituri din desfasurarea unei activitati dependente;
 • Au venituri asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii;
 • Nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;
 • Nu se incadreaza in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296/21 alin. (1). (art. 296/23alin. 4 din Codul fiscal).

Articolul 296/ 21, alin. 1 lit. a) – e) stipuleaza ca persoanele fizice care in anul fiscal 2017 au realizat venituri sub plafonul minim prevazut de lege nu trebuie sa depuna Declaratia 600.

Venitul declarat nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. De asemeni, acesta nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Nu sunt obligati sa se asigure si nici nu datoreaza contributii de asigurari sociale persoanele care in anul fiscal precedent au realizat profituri sub nivelul plafonului minim prevazut de lege.

Persoanele fizice care realizeaza individual sau prin asociere venituri in bani sau sub o alta forma, in Romania, au obligatia sa declare aceste venituri prin depunerea formularului 200 – Declaratia privind veniturile realizate din Romania, conform OPANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mdoificarile si completarile ulterioare.

Unde se depune Declaratia 600?

Declaratia 600 se depune pe suport de hartie la registratura organului fiscal sau la oficiul postal de care apartineti. In cel de-al doilea caz, aveti nevoie de o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Aceasta se completeaza in doua exemplare, unul dintre acestea ramanand la dumneavoastra sau la persoana pe care ati imputernicit-o pentru a o putea depune. Se considera data de depunere ziua in care aceasta a fost inregistrata de catre organul fiscal.

De asemenea, Declaratia 600 poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale.
In acest caz, data inregistrarii actului este aceea in care a fost uploadata pe portal, cu conditia validarii continutului ei.

Comentarii