Procura speciala de vanzare

In cazul in care o persoana fizica aflata pe teritoriul unei alte tari doreste sa vanda prin intermediul unei alte persoane un autoturism care ii apartine si care se afla pe teritoriul tarii de origine, aceasta persoana va fi denumita mandatar si se va intocmi o procura speciala de vanzare. Astfel, in documentul intocmit se consemneaza drepturile si obligatiile celor doua parti, iar actul va fi adresat ambasadei sau consulatului tarii de origine, in tara in care se afla proprietarul.

Vezi mai jos cum arata o procura speciala de vanzare:

Exemplu Procura speciala de vanzare

 

 Anexa nr. 29

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ SPECIALĂ de vânzare (autoturisme)

Subsemnatul/a_________________________________________, născut/ă

la data de______________, în__________________________________________,

cu domiciliul în______________________________________________________,

identificat prin ______________________________________________________,

având codul numeric personal__________________________________________,

proprietar al autoturismului marca__________________, tip_______________, număr de identificare_______________________________________, număr de omologare___________________, an de fabricaţie ___________,înmatriculat în circulaţie sub nr.________________, prin prezenta împuternicesc pe __________________________________________________________, domiciliat în_________________________________________________, care se legitimează cu__________ emis/ă de _______________________la data de _____________,

având CNP____________________, ca în numele meu şi pentru mine să vândă oricui va crede de cuviinţă şi la preţul cel mai avantajos mie, autoturismul descris mai sus şi să încaseze preţul vânzării.

Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud._________________, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă în limitele acestui mandat.

Mandatarul meu va face orice va socoti necesar pentru îndeplinirea acestui mandat, considerându-se ca fiind făcut de mine şi opozabil mie.

Mandatarul meu va putea să circule cu autoturismul descris mai sus pe toate drumurile publice din ţară şi străinătate.

Redactat şi autentificat astăzi_______________, la Ambasada/Consulatul General al României la ___________________, în_____exemplare, din care_____exemplare s-au eliberat părţilor

. Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

 

Semnătura____________________

 

Urmează încheierea de autentificare, pe verso.


DOWNLOAD

Comentarii