Procura generala de vanzare

Atunci cand o persoana fizica aflata pe teritoriul altei tari decat cea de origine doreste sa vanda un bun personal aflat pe teritoriul tarii de origine, acesta va intocmi o procura generala de vanzare prin care va desemna o persoana de pe teritoriul tarii in calitate de mandatar. Actul va contine date despre bunul pe care il vinde, drepturile si obligatiile partilor, cat si mentiunea ca semnatura mandatarului va fi opozabila cu cea a titularului in toate actele si circumstantele vanzarii bunului.

Vezi mai jos cum arata o procura generala de vanzare:

 

Exemplu Procura generala de vanzare

Anexa Nr.24

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286

S-a cerut autentificarea prezentului înscris.

PROCURĂ DE VÂNZARE

 

Subsemnatul/a_______________________________________________, născut/ă la data de______________, în_________________________________,

cu domiciliul în______________________________________________________,

identificat prin ______________________________________________________,

împuternicesc pe____________________________________________________,

născut/ă la data de_________________, în _______________________________,

domiciliat/ă în _______________________________________________________,

identificat/ă prin _____________________________________________________,

ca, în numele meu şi pentru mine, să îndeplinească formalităţile necesare şi să vândă cui va crede*, cu preţul pe care îl va socoti corespunzător** următorul bun***_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Garantez că bunul ce se va vinde nu este sechestrat sau gajat.

Mandatarul meu va primi preţul vânzării şi, pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Făcută astăzi (anul, luna, ziua)______________________în____exemplare.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

 

Semnătura,

Urmează încheierea de autentificare pe verso

* Dacă cel care dă procura arată că vânzarea se face către o persoană determinată, în locul expresiei „cui va crede”, se va trece numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

** Dacă cel care dă procura a fixat preţul, în locul expresiei „pe care îl va socoti corespunzător”, se va trece suma respectivă, în cifre şi litere.

      *** Se va arăta bunul ce urmează a fi vândut.


DOWNLOAD

Comentarii