Plangere impotriva clauzelor contractuale economice

Vezi mai jos cum arata o plangere impotriva clauzelor contractuale economice:

Exemplu Plangere impotriva clauzelor contractuale economice

Catre Inspectoratul de Concurenta al …………………..

 

In atentia domnului director …………………………

 

Subscrisa Societate comerciala ………………….., cu sediul in …………, str. ……………, nr. …, tel./fax ………….., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul …………., reprezentata de domnul/doamna …………………., avand functia de …………., formuleaza prin prezenta

PLANGERE

impotriva agentului economic …………………………, cu sediul în ………….., str. ……………., nr. …, care profita si abuzeaza de pozitia sa dominanta pe piata, impunandu-ne un contract ce contine conditii comerciale nejustificate si inacceptabile pentru firma noastra.

Motivele plangerii:

In fapt, la data de …………………………………………………………

Precizam ca partenerul nostru contractual are o pozitie de monopol pe piata, iar firma noastra se afla intr-o stare de dependenta economica de acesta, neavand o solutie alternativa.

Prin semnarea contractului firma noastra ar fi pagubita cu suma de ……….., calculata conform justificarii tehnico-economice …………………………………………………………………………………………

Ruperea relatiilor contractuale cu agentul economic ……………………… ar genera de asemenea consecinte economice grave pentru societatea noastra si anume: …………………………………………

In drept, prezenta plangere se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. a si g, art. 37 lit. a, art. 50 lit. a si art. 56 lit. a din Legea Concurentei nr. 21 din 10 aprilie 1996.

Avand in vedere temeiurile de fapt si de drept prezentate va solicitam sa interveniti si sa dispuneti efectuarea unei investigatii prin care sa constatati incalcarile legii si sa dispuneti masurile legale.

In dovedirea plangerii intelegem sa ne folosim de proba cu acte si audierea partilor.

Anexam la prezenta copii dupa urmatoarele acte: ………………………………………………………………

Manager, ………………..

Semnatura ……………….


DOWNLOAD

Comentarii