Imputernicire SRL auto UE

Vezi mai jos cum arata o imputernicire SRL auto recunoscuta de Uniunea Europeana:

Exemplu Imputernicire SRL auto UE

Antetul cu datele firmei

 

Nr. ieşire / data

                                                                                                           ________/_______

 

IMPUTERNICIRE

 

Subscrisa, SC _______________________________ SRL, cu sediul social în ____________________________ str._______________ nr.___ bl.____ ap.___  , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________________, CUI _________________, reprezentată prin Dl./D-na ____________________ , în calitate de __________________________ ,

împuterniceşte prin prezenta pe

Dl./D-na __________________________________________  domiciliat în ____________________________ str._______________ nr.___ bl.____ ap.___ , posesor al Paşaportului cu nr. _______________, CNP __________________ , să conducă autoturismul proprietatea societăţii mai sus menţionate, marca / tipul ________________ , serie şasiu _________________________ , număr de înmatriculare ___________. , în afara graniţelor României, în Uniunea Europeană şi Turcia, în perioada ___/___/______ – ___/___/______

                                                                                              Reprezentant,

                                                                                             

 


DOWNLOAD

Comentarii