Model Factura Excel


Factura fiscala este un document care se realizeaza in mod obligatoriu in momentul incheierii unei tranzactii comerciale (vanzare de servicii sau de bunuri) de catre o persoana juridica.
Factura fiscala se emite in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei.
Factura fiscala poate fi creata in mod personalizat pentru fiecare firma emitenta dar trebuie sa cuprinda OBLIGATORIU urmatoarele informatii:

– datele persoanei juridice emitente (denumire, adresa, cui, j, cod de identificare fiscala, dupa caz)
– un numar de ordine
– data la care factura se emite
– data la care au fost predate bunurile/serviciile
– datele beneficiarului: nume, adresa, date personale buletin
– denumirea si cantitatea bunurilor/serviciilor
– baza de impozitare a bunurilor/serviciilor
– cota de taxa aplicata si suma taxei colectate


Aveti mai jos un model de factura fiscala in Excel:


DOWNLOAD

Comentarii