Contract de creditare

Atunci cand un asociat, denumit imprumutator ofera o suma de bani unei societati comerciale, denumita imprumutat, intre cele doua parti este obligatorie completarea unui contract de creditare. Acest document contine datele personale ale imprumutatorului si ale imprumutatului, drepturile partilor si obligatiile acestora, asupra carora cele doua parti se pun de acord prin consimtamant scris, avand semnatura si parafa societatii comerciale si ale partilor.

Vezi mai jos cum arata un contract de creditare:

Exemplu Contract de creditare

CONTRACT DE IMPRUMUT NR._________.

Incheiat astazi ___/___/________

 

1.PARTILE CONTRACTATE

1.1 IMPRUMUTATOR

 

NUME             : ___________________________________

PRENUME      : ___________________________________

CI(NR/SERIE) : ___________________________________

 

1.2IMPRUMUTAT:

 

SC ______________________SRL cu sediul in ___________, avand contul nr ________________

deschis la ____________________________ reprezentata de imprumutat;

Au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut ( de consumatie) cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Imprumutatorul acorda imprumutatului

un imprumut in suma de __________ prin transfer / depunere,cu titlul de creditare firma/investitie directa transmitand totodata dreptul de proprietate asupra lor!

 

3.OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele :

 

  1. a) sa restituie la scadenta suma de _____________plus dobanda de __________.% pe an sau maxim suma creditata.

3.2 Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele :

 

  1. a) sa ordone plata sumei de ___________ catre imprumutat cu titlu de creditare/investite directa
  2. b) sa nu ceara restituirea sumei inainte de termenul prevazut de prezentul contract.

 

4.DURATA CONTRACTULUI

 

4.1 Imprumutul se acorda pe o perioada de ______. cu incepere de la data de ______.pana la data de___/___/______.

4.2 Imprumutul se acorda cu o dobanda de ____________ % pe an

 

5.LITIGII

 

5.1 Partile au convenit ca eventualele litigii , in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila , sa le defere instantele judecatoresti competente.

 

6.CLAUZELE FINALE

 

6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

6.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.

6.3 Prezentul contract a fost incheiat intr-un nr de 2 exemplare din care unul pentru imprumutator si unul pentru imprumutat , astazi  ___/___/_____ data semnarii lui

 

IMPRUMUTATOR                                                                             IMPRUMUTAT

 

 

 


DOWNLOAD

Comentarii