Cerere serviciu consular

Formularul de cerere serviciu consular se poate completa in urmatoarele situatii:

  • autentificarea unei procuri
  • traducerea legalizată a unui document
  • legalizarea traducerii unui document
  • întocmirea documentelor pentru căsătorie
  • obţinerea din ţară a cazierului judiciar
  • certificatului de naştere sau a celui de căsătorie
  • eliberarea unui paşaport etc.

Vezi mai jos cum arata o cerere serviciu consular:

Exemplu Cerere serviciu consular

Anexa nr. 9
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5285, 5286, 5287
AMBASADA ROMÂNIEI LA _____________
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA _________
Nr. _______/_______
CERERE
pentru efectuarea de servicii consulare1
Subsemnatul(a) __________________________________născut/ă la data de ________________, în localitatea_____________________,
România, având documentul de identitate_____________________,
cu domiciliul în România, în localitatea________________________,
strada_____________________, nr.______,bl.______, sc.__, ap.__,
judeţ/sector____________________, aflat temporar în ___________,
localitatea_________________________, strada_______________ ,
nr._____, telefon____________________, rog să mi se aprobe efectuarea următoarelor servicii consulare:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data______________
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
I agree with processing of data presented according with Law no. 677/2001.
Semnătura,
____________________
1Se va trece serviciul consular solicitat, ca de exemplu: autentificarea unei procuri, traducerea legalizată a unui document; legalizarea traducerii unui document; întocmirea documentelor pentru căsătorie; obţinerea din ţară a cazierului judiciar, certificatului de naştere sau a celui de căsătorie, eliberarea unui paşaport etc.
1

 


DOWNLOAD

Comentarii