Adeverinta de vechime

Adeverinta de vechime este documentul care atesta statutul de angajat al unei persoane. Orice adeverinta de vechime trebuie sa contina numele angajatului, si numarul de inregistrare al contractului individual de munca. In adeverinta de vechime se specifica locul de munca, functia ocupata cat si perioada in care respectivul angajat a ocupat pozitia specificata in contractul individual de munca.

Vezi mai jos cum arata o adeverinta de vechime:

 

Exemplu Adeverinta de vechime

Unitatea ______________________________

Adresa _______________________________

Cod unic (cod fiscal) ____________________

Nr. _______ / ______________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că dl./dna. _____________________________________ fiul/fiica lui _____________ şi al/a _______________, născut/ă la data [_]_]-[_]_]-[_]_]_]_], CNP [_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_], a fost/este angajatul/a unităţii noastre conform contractului individual de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi cu nr. ___________ / _____________.

Nr. crt. Unitatea, altă persoană juridică sau persoana fizică la care lucrează Mutaţia intervenită Anul Meseria sau funcţia şi locul de muncă cu condiţii deosebite Salariul de bază Denumirea unităţii, nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea Parafa şi semnătura persoanei care face înscrierea
Luna
Ziua

Datele de mai sus sunt extrase din documentele existente la dosarul angajatului. Menţionăm că s-au constituit, reţinut şi virat conform prevederilor legale, contribuţiile pentru asigurări sociale, pensie suplimentară (până la 31.03.2001), asigurări de sănătate, şomaj aferente perioadelor sus menţionate.

Reprezentant legal Serviciul personal

________________________ ___________________________

 

 


DOWNLOAD

Comentarii