Adeverinta de detasare

 

Adeverinta de detasare este utilizata de intreprinderi, in momentul in care se efectueaza detasarea unui angajat pentru a desfasura activitati in cadrul unei alte companii, pentru o perioada determinata.

Vezi mai jos cum arata o adeverinta de detasare:

 

Exemplu Adeverinta de detasare

S.C. ……………………… S.R.L. / SA

str. ………………………. nr. …..…

Localitate ……….…………., judeţ/sector ……………

Cod unic: …………….…………..

Tel.: ………….……. Fax: ………………

nr………..….. data …………………

ADEVERINŢĂ

 

Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna ………….……………………..….……………….. fiul/fiica lui…………………………….. şi al/a …..……..……………. născut (-ă) la data de …………….… în localitatea …………………………. judeţ (sector) …….……….. cod numeric personal ……….………………. a fost detaşat (-ă) de la S.C. …………………… S.R.L. (S.A.) la S.C. ………………………………….. S.R.L. (S.A.) în funcţia de …………..………… de la data de ……………………….. până la data de …………….……… când a încetat detaşarea.

 

În această perioadă a avut următoarele salarii de bază brute lunare de încadrare:

 

de la până la funcţia salariu de bază

 

Aceste date au fost extrase din statele de plată şi certificăm valabilitatea lor.

 

Precizăm că s-au achitat contribuţiile legale la bugetul asigurărilor sociale de stat, al asigurărilor sociale pentru şomaj şi al asigurărilor sociale de sănătate.

 

 

ANGAJATOR

 

……………………………………….

(nume şi prenume)

……………………………………….

(funcţie)

 

 

……………………………………….

(semnătura)


DOWNLOAD

Comentarii